چهارشنبه, 2 تير 1400
  • ساعت : ۱۲:۳۱:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ 
  • کد خبر : ۲۰۷۰۲۰
قاسم ایزانلو، معاون اقتصادی اداره كل در مصاحبه با عصر اترك در خصوص شعار سال و مشكلات پیش روی تولید سخن گفت .
بهبود بخشی به وضعیت محیط کسب و کار نقش کلیدی در تحقق شعار امسال را خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی  ، قاسم ایزانلو، معاون اقتصادی اداره کل در گفتگو با عصر اترک اظهار کرد: موضوع رشد اقتصادی و تولید در کشور به قدری مهم است که طی چندین سال گذشته و امسال به عنوان محور شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

ایزانلو گفت: با توجه به اینکه اقتصاد یک جزیره مستقل نیست عملکرد این حوزه بر سایر حوزه ها از جمله حوزه اجتماعی نیز بسیار اثرگذار است.

وی بیان کرد: درصورتیکه وضعیت اقتصادی هر منطقه و یا کشوری مساعد و مطلوب باشد شاهد خواهیم بود که دیگر شاخص های توسعه ای آن منطقه و کشور نیز ارتقا پیدا می کند و درصورتیکه وضعیت اقتصادی و محیط کسب و کار منطقه و یا کشوری مساعد نباشد دیگر شاخص های توسعه ای آن مناطق به ویژه مولفه های اجتماعی آن مناطق تحت تاثیر پیامدهای وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار می گیرند.

وی در ادامه درباره الزامات تحقق شعار سال نیز بیان کرد: بهبود بخشی به وضعیت محیط کسب و کار از جمله الزاماتی است که نقش کلیدی در تحقق شعار سال را خواهد داشت.

ایزانلو همچنین عنوان کرد: اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای که نقش مهمی در ارتقا و توسعه زیرساخت های کلیدی هر استانی ایفا می کند باید در بودجه سالانه عادلانه و منصفانه میان استان ها تقسیم شود و این در حالی است که به علت نبود ساز و کار بهینه در توزیع این ردیف اعتباری، استان های تازه تاسیس و یا محروم سهم کمتری در مقایسه  با استان های قوی تر و با سابقه تر دارند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ساز و کار نظام توزیع این ردیف اعتباری، بهینه و شفاف نیست و این ردیف اعتباری طبق چشم اندازهای تدوین شده و اهداف اولویت دارتقسیم بندی نمی شود، استان های محروم و یا تازه تاسیس در برخورداری از این ردیف اعتباری در مقایسه با دیگر استان ها سهم کمتری را بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که توسعه باید بر مبنای هماهنگی میان عاملان اقتصادی، سیاسی و اداری محقق شود.

علاوه بر این، ایزانلو درباره انتقاد از وجود سامانه های مختلف در حوزه کسب و کار در کشور نیز بیان کرد: بهبود وضعیت محیط کسب و کار و صدور مجوزها به یکپارچگی و ایجاد شفافیت در میان انبوه سامانه ها بستگی دارد.

ایزانلو افزود: حذف بسیاری از بخش های زائد و انجام اصلاحات بنیادین در بخش اداری و اقتصادی کشور بسیار ضروری است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0