يکشنبه, 15 تير 1399
  • ساعت : ۷:۵۶:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۹۵۰۶۴
حضور مدیركل امور اقتصادی و دارایی در دفتر استاندار خراسان شمالی
درخشانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در دفتر کار استاندارخراسان شمالی حضور یافت

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی ،  این دیدار که با حضور درخشانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ، خداوردیان ، معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان ،ایزانلو معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی بود در دفتر کار استاندارمحترم خراسان شمالی صورت پذیرفت .

در ابتدای دیدار درخشانی به ارائه گزارش عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  اعم از مولد سازی دارایی ها ، جذب اسناد خزانه ، سامانه بدهی ها و مطالبات پیمانکاران  ، موانع و چالش های سرمایه گذاری در استان پرداخت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در ادامه به ارائه گزارش در خصوص تورم و بحث فرابورس و برنامه ریزی به جهت استفاده از ظرفیت های فرابورس در استان پرداخت . که دکتر شجاعی استاندار محترم ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی های لازم موارد ضروری مورد نیاز را بیان نمود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0